Projecten

Een fotoproject:

Een reeks van beelden met een onderlinge samenhang. Verhalend of thematisch van opzet. Sinds mijn deelname aan het mentortraject, ben ik meer gericht op het projectmatige kijken. Het creëren van een project kan middels een op voorhand uitgewerkt concept ontstaan.  Maar het kan ook omgekeerd: Bij het terugblikken op reeds gemaakt werk, kun je bepaalde samenhangen of thema’s ontdekken.

Het werken aan een project geeft mij een bepaalde diepgang in de fotografie en het dwingt mij te werken in een bepaald tempo, met een bepaalde focus.

error: Kopiëren niet toegestaan